header banner
Default

Over 1,750 wallets were used to spread Bitcoin via Grayscale Bitcoin Trust | Bitcoinmagazinenl


Volgens Arkham Intelligence zijn de bitcoin van het bitcoin-fonds van Grayscale, waar voor ongeveer 16 miljard dollar aan bitcoin in wordt beheerd, verdeeld zijn over 1.750 wallets. Daarmee is Grayscale de op één na grootste bitcoin-investeerder ter wereld; maar houdt iedere wallet niet meer dan 1.000 bitcoin vast voor het bedrijf.

Grayscale probeert zijn bitcoin-fonds op dit moment in een ETF om te toveren.

Hoeveel bitcoin heeft Grayscale?

VIDEO:

Volgens de data van Arkham Intelligence bezit Grayscale in totaal 627.779 bitcoin. Daarmee heeft het dus meer bitcoin in beheer dan het MicroStrategy van Michael Saylor. Waarbij het grote verschil natuurlijk is dat Grayscale de bitcoin niet voor zichzelf aanhoudt, maar voor zijn investeerders; terwijl het voor MicroStrategy wel om de persoonlijke schatkist gaat.

Geen enkele wallet van Grayscale bezit voor meer dan 257,7 miljoen dollar aan bitcoin. De huidige bitcoin koers tikt binnen op 25.730 dollar; waarmee er voor de afgelopen 24 uur een minimale stijging van 0,01 procent op de borden staat.

Overigens heeft Grayscale met 4,93 miljard dollar aan Ethereum ook een flinke hoeveelheid van de nummer twee cryptocurrency van de wereld in beheer. Al komt dat getal nog niet in de buurt van de bitcoin die ze beheren.

Geen bevestiging van Grayscale

VIDEO:

Hoe Arkham Intelligence er precies achter is gekomen dat deze wallets aan Grayscale toebehoren is niet duidelijk. Grayscale zelf heeft namelijk nooit bevestigd welke wallets op naam van hun bedrijf staan. "Hoewel Grayscale regelmatige publieke rapporten publiceert, hebben ze hun wallets nog nooit openbaar gemaakt", aldus Arkham Intelligence.

Grayscale kwam afgelopen week plotseling groot in het nieuws door de rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) te winnen. Onderwerp van die rechtszaak was de omtovering van de Grayscale Bitcoin Trust in een Spot Bitcoin ETF.

Nu betekent die overwinning niet dat de Spot Bitcoin ETF meteen op de markt komt, maar het is wel een stap in de goede richting. De rechter was namelijk van oordeel dat de SEC niet met goede argumenten kwam om een Spot Bitcoin ETF af te wijzen.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Elizabeth Johnson

Last Updated: 1699464842

Views: 1142

Rating: 4 / 5 (48 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Elizabeth Johnson

Birthday: 1963-01-30

Address: 3349 Brown Underpass Suite 906, Dakotaton, VA 63153

Phone: +3810847696755928

Job: Medical Doctor

Hobby: Geocaching, Rock Climbing, Survival Skills, Yoga, Archery, Snowboarding, Hiking

Introduction: My name is Elizabeth Johnson, I am a unyielding, artistic, cherished, courageous, forthright, valuable, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.