header banner
Default

Skolen afviser skriftlige afleveringer efter at have brugt ChatGPT


ChatGPT fylder et år. Den har gjort det let for skole- og gymnasieelever at snyde. Anbefalinger er på vej.

Med chatrobotten ChatGPT, der torsdag fylder et år, er det blevet muligt at fremstille en skoleopgave på få sekunder.

For undervisere kan det være tæt på umuligt at gennemskue, om eleven har snydt.

På True North Efterskole i Snaptun har man taget konsekvensen af, at kunstig intelligens er blevet allemandseje med ChatGPT.

Fra dette skoleår har man i det store hele fjernet skriftlige afleveringer, fortæller afdelingsleder og underviser på True North Efterskole Michael Sørensen.

- Vi har accepteret, at det her værktøj er enormt tilgængeligt og er blevet en del af hverdagen. Så vi havde brug for at se på, hvordan vi arbejder med det i stedet for at arbejde imod det, fortæller han.

- Vi er gået væk fra, at en aflevering skal være skriftlig. Den tager i højere grad udgangspunkt i en mundtlig præsentation. Enten som video eller podcast, hvor eleven skal præsentere noget, som er blevet produceret.

- På den måde kan vi sikre, at eleverne har en forståelse for det, der sker, og ikke bare har kopieret et svar fra ChatGPT. Det gør det tydeligt for eleverne, at det er dem, som skal træde frem og vise, hvad de kan, fortæller Michael Sørensen.

"En dyb bekymring", siger forening

VIDEO: hvordan man fanger elever ved hjælp af ChatGPT!! #lærere #chatgpt
Tarver Academy

Han tilføjer, at eleverne har taget godt imod tiltaget.

30. november 2022 lancerede virksomheden OpenAI ChatGPT, der siden har fået i omegnen af 180 millioner brugere på verdensplan. Også danske skole- og gymnasieelever. Men det er ikke tilladt at bruge til prøver.

Så når en gymnasielærer i dag retter en bunke opgaver fra eleverne, vil det ofte spøge i baghovedet, hvor mange af opgaverne der i virkeligheden er skrevet af ChatGPT frem for eleven selv.

Det fortæller formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler.

- Der er en dyb bekymring, omkring hvad det værktøj betyder for troværdigheden af det skriftlige arbejde, som eleverne udfører i det daglige og af prøver til eksamen.

- Altså kan man stole på, at det produkt, vi ser på, er et udtryk for, hvad elevens faglige niveau er. Eller er det udtryk for, hvad ChatGPT kan, siger han.

Anbefalinger er på vej

VIDEO: Jeg bruger kunstig intelligens til at skrive eksamen
TV2 Østjylland

I løbet af december vil en ekspertgruppe, der siden foråret blandt andet har studeret snyd med ChatGpt ved prøver på skoler og ungdomsuddannelser, komme med en række anbefalinger til at undgå snyderiet.

Gymnasielærernes formand, Tomas Kepler, efterlyser samtidig et gennemgribende opgør med den måde, eleverne går til eksamen på, i lyset af de nye muligheder som kunstig intelligens har ført med sig.

- Vi taler jo om, hvorvidt vores nuværende prøveformer overhovedet er gangbare længere. Altså er det her egentlig det endelige dødsstød til mange af de måder, hvorpå vi prøver at teste vores elevers færdigheder, siger han.

Sources


Article information

Author: Christopher Brooks

Last Updated: 1704621482

Views: 1597

Rating: 4.6 / 5 (73 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christopher Brooks

Birthday: 1911-04-21

Address: 293 Jason Run, Crystalchester, ID 64355

Phone: +4221536336597301

Job: Police Officer

Hobby: Arduino, Puzzle Solving, Gardening, Gardening, Animation, Reading, Stamp Collecting

Introduction: My name is Christopher Brooks, I am a ingenious, striking, honest, treasured, fearless, venturesome, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.