header banner
Default

Vi takker Elif Demir Gökce for det store og gode arbejde, han udfører i Brøndby kommune


Kristendemokraternes hovedbestyrelse begrunder, hvorfor folketingskandidat kan forblive i partiet, selv om hun benægtede at Hamas stod bag massakren på op mod 1.500 israelere 7. oktober

“Vi anerkender det store og gode arbejde Elif Demir Gökce gør i Brøndby Kommune”.

Det er en af flere begrundelser for, at Kristendemokraternes folketingskandidat, medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby, Elif Demir Gökce, kan fortsætte i partiet - selv om hun på et Facebook-opslag 13. oktober benægtede, at Hamas kunne stå bag massakren på op mod 1.500 israelere og andre 7. oktober.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kristendemokraterne.

Kristendemokraternes hovedbestyrelse mødtes tirsdag aften for tage stilling til en indstilling fra partiets forretningsudvalg om at ekskludere Elif Demir Gökce på baggrund af hendes udtalelser på Facebook, der også inkluderede en benægtelse af at Al Qaeda og Osama bin Laden stod bag terroraktionerne i USA 11. september 2001.

Som omtalt i Netavisen Pio onsdag endte hovedbestyrelsen med - med meget stort flertal - at nedstemme forretningsudvalgets indstilling om ekskludering af Elif Demir Gökce.

Markant stemningsskifte

Op til mødet i hovedbestyrelsen var stemningen ellers stik modsat. Og Elif Demir Gökce stod derfor til eksklusion - også selv om eksklusion krævede totredjedels flertal.

Elif Demir Gökce deltog selv i det virtuelle hovedbestyrelsesmøde, og det har tilsyneladende været afgørende. I hvert fald vendte stemningen undervejs i drøftelsen til Gökces klare fordel.

Medvirkende var også, erfarer Netavisen Pio, at Kristendemokraternes formand, Jeppe Hedaa, indledte drøftelsen af sagen om Elif Demir Gökce med at erklære, at han - efter fornyet overvejelse - nu var nået frem til at eksklusion af Gökce var forkert.

Har nu forstået, at Hamas har påtaget sig skylden

Kristendemokraterne skriver i pressemeddelelsen, at Gökces Facebook-opslag har mødt en del kritik både i pressen og internt i Kristendemokraterne.

Det fremgår ikke, at partiets forretningsudvalg indstillede hende til eksklusion. I stedet opremses hovedbestyrelsens konklusioner:

efter at hun har forstået, at Hamas selv – officielt – har taget ansvaret
  • Elif Demir Gökce har slettet opslaget, efter at hun har forstået, at Hamas selv – officielt – har taget ansvaret.

  • Vi anerkender det store og gode arbejde Elif Demir Gökce gør i Brøndby kommune.

  • Vi stræber ikke efter en 0-fejlskultur blandt vores politikere, men tror på dialog og fælles forståelse, og selvfølgelig loyalitet overfor partiets politiske linje, også på de private platforme.

  • Kristendemokraterne anerkender, at vi som mennesker bærer historie, kultur og følelser med os, men vores politik bygger på vores værdigrundlag, og en faglig tilgang til virkeligheden.

  • Kristendemokraternes politik er: Vi anerkender Israels ret til at eksistere trygt og fredeligt. Vi støtter arbejdet for en to-stats løsning, og vi opfordrer konfliktens parter til at overholde krigens love og folkeretten.

“Søg fredelige løsninger”

I pressemeddelelsen opfordrer Kristendemokraterne til, at parterne i Israel-Palæstina-konflikten forsøger at forstå hinanden: 

“Vi vil gerne benytte anledningen til at opmuntre alle danskere til at søge indsigt i parternes synspunkter i konflikten, at bygge bro mellem oppositionerne og søge fredelige løsninger. Vi har alle et ansvar for at søge at forstå hinanden – også i denne dybt ulykkelige og komplicerede konflikt.”

Det skrev hun

Som omtalt i Netavisen Pio 16. oktober skrev Elif Demir Gökce blandt andet på Facebook 13. oktober om 7. oktober-massakren, at “det tyder så meget på en gennemtænkt false flag operation”. Altså at det ikke er Hamas, der står bag nedslagtningen, men nogle helt andre:

“Så lidt tro(r) jeg på, at HAMAS selvstændigt udenom USA og Israels viden har indledt det voldsomme missilbeskydninger.

KD-byrådsmedlemmet skrev også, at hun aldrig har troet på, at det var Osama bin Laden og Al Qaeda, der stod bag terroraktionerne i USA 11. september 2001:

“Ligesom jeg aldrig har troet på at ”to passagerfly” havde ødelagt 110-etagers tvillingetårne til grunde under 9/11,” skriver Kristendemokraternes repræsentant i Brøndby i sit opslag på Facebook.

Samme aften, som Netavisen Pio omtalte sagen, valgte Elif Demir Gökce at slette de to afsnit om Hamas og 11. september 2001-terroranslagene i hendes Facebook-opslag:

“Jeg kan godt se at min tekst har givet anledning til misforståelse. Jeg har valgt at slette (afsnittet) som kun var min personlige undring og tvivl. Ingen skal ligges for last for mine tanker.”

Sources


Article information

Author: Ashley Johnson

Last Updated: 1703329203

Views: 823

Rating: 4.4 / 5 (80 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ashley Johnson

Birthday: 1954-06-12

Address: 493 Julie Lights Suite 836, Griffithtown, ND 18490

Phone: +4027685445197963

Job: Artificial Intelligence Specialist

Hobby: Rock Climbing, Rowing, Aquarium Keeping, Sculpting, Video Editing, Stamp Collecting, Hiking

Introduction: My name is Ashley Johnson, I am a valuable, exquisite, persistent, unwavering, Gifted, tenacious, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.