header banner
Default

Potada haftan�n program�


Galatasaray'�n g�z� kupada

T�rkiye Kupas� 5. eleme turunda �mraniyespor ile e�le�en Galatasaray'da futbol direkt�r� Cenk Erg�n, bu kupay� en �ok kazanan ekip olarak yine �ampiyonlu�u hedeflediklerini belirtti

08.12.2023 15:50:00
Anadolu Ajans�

Galatasaray Futbol Direkt�r� Cenk Erg�n, Ziraat T�rkiye Kupas�'n� en �ok kazanan tak�m olarak bu y�l da �ampiyonlu�a ula�mak istediklerini s�yledi.

Erg�n, T�rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Do�an Milli Tak�mlar Kamp ve E�itim Tesisleri'ndeki Ziraat T�rkiye Kupas� 5. eleme turu kura �ekiminin ard�ndan bas�n mensuplar�na a��klamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig ekibi �mraniyespor ile e�le�melerine ili�kin de�erlendirmeye yapan Erg�n, "T�rkiye Kupas�'n� en �ok kazanma �erefine nail olmu� bir tak�m olarak amac�m�z yine �ampiyonluk olacak. �ok yo�un bir ma� trafi�i i�erisindeyiz. Y�l sonuna kadar 21 g�nde 6 ma��m�z olacak. Her ma� birbirinden �nemli. T�rkiye Kupas�'nda de�erli rakibimiz �mraniyespor'u g�zel bir oyunla yenerek bir sonraki tura ge�mek istiyoruz." ifadelerini kulland�.

�� kulvarda m�cadele ettiklerini aktaran Cenk Erg�n, "Kolay de�il. Her sene artan ma� say�s� var. Avrupa Kul�pler Birli�inin de en �nemli g�ndemleri biri. Bu kadar artan ma� say�s� hem futbolculara yorgunluk veriyor hem de sakatl�k riskini y�kselten bir durum. Teknik heyetimiz her bir oyuncudan faydalanmaya �al��acakt�r. Bize de d��en, ma� yo�unlu�u ne olursa kazanmak umuduyla sahaya ��kmak." diye konu�tu. AA

Kupada kuralar �ekildi

Ziraat T�rkiye Kupas�'nda 5. eleme turu kura �ekimi yap�ld�

08.12.2023 15:14:00 / G�ncelleme: 08.12.2023 15:18:11
Anadolu Ajans�

Ziraat T�rkiye Kupas�'nda 5. eleme turu kura �ekimi ger�ekle�tirildi.

T�rkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Do�an Milli Tak�mlar Kamp ve E�itim Tesisleri'nde d�zenlenen kura �ekimine TFF Ba�kan� Mehmet B�y�kek�i ve y�netim kurulu �yeleriyle kul�p temsilcileri kat�ld�. Kura �ekimine 4. eleme turu m�sabakalar�nda rakiplerine �st�nl�k kuran 28 tak�m ile Trendyol S�per Lig'de ge�en sezon Avrupa kupalar�na kat�lma hakk� elde eden Galatasaray, Fenerbah�e, Be�ikta� ve Adana Demirspor olmak �zere toplam 32 ekip kat�ld�.

TFF Ba�kan� Mehmet B�y�kek�i, kura �ekiminde yapt��� a��klamada, "Futbolun marka de�erini y�kseltmek i�in yo�un �ekilde �al���yoruz. Kupa, en de�erli markalar�m�zdan biri. �ok �zel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, co�kusunun ve fair play ruhunun burada yans�t�lmas�n� istiyoruz. �eki�meli ve heyecan dolu m�sabakalar oynand�. 32 tak�ma ba�ar�lar diliyorum. S�per Lig ve T�rkiye Kupas�'n�n format�yla ilgili yeni bir �al��ma yap�yoruz. Kupan�n format�n� da de�i�tirece�iz. Bitmek �zere. En yak�n zamanda kupan�n yeni format�n� kamuoyuyla payla�aca��z." ifadelerini kulland�.

Ge�en sezon S�per Lig'de �ampiyonlu�a ula�an Galatasaray ile Ziraat T�rkiye Kupas�'n� m�zesine g�t�ren Fenerbah�e'nin 29 Aral�k'ta Suudi Arabistan'�n ba�kenti Riyad'da Turkcell S�per Kupa ma��nda kar��la�aca��n� hat�rlatan Ba�kan B�y�kek�i, "D�nyan�n en b�y�k derbilerinden say�lan Fenerbah�e ile Galatasaray aras�ndaki S�per Kupa ma�� d�nyada yank� bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kurulu� y�l d�n�m�n� yurt d���ndan t�m d�nyaya duyuraca��z. Sevincimizi T�rkiye'yi seven �lkelerle bulu�turmu� olaca��z." �eklinde konu�tu.

Be�inci eleme turu m�sabakalar�, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek ma� eleme usul�ne g�re oynanacak.

Ziraat T�rkiye Kupas�'nda 5. eleme turu e�le�meleri ��yle:

Be�ikta�-Ey�pspor

VavaCars Fatih Karag�mr�k-Tuna Tar�m K�rklarelispor

RAMS Ba�ak�ehir-Boluspor

Corendon Alanyaspor-Y�lport Samsunspor

EMS Yap� Sivasspor-Ankara Ke�i�reng�c�

Fenerbah�e-Adanaspor

Galatasaray-�mraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

MKE Ankarag�c�-�aykur Rizespor

Ataka� Hatayspor-Sakaryaspor

Bitexen Antalyaspor-Silta� Yap� Pendikspor

Kas�mpa�a-Teks�t Band�rmaspor

Mondihome Kayserispor-Gen�lerbirli�i

T�MOSAN Konyaspor-G�ztepe

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK AA

Hedef 7 ma� sonra derbi galibiyeti

Fenerbah�e, S�per Lig'de yar�n derbi ma�ta Be�ikta�'a konuk olacak

08.12.2023 14:20:00 / G�ncelleme: 08.12.2023 14:31:15
Anadolu Ajans�

Fenerbah�e, Trendyol S�per Lig'in 15. haftas�nda yar�n Be�ikta�'a konuk olacak.

T�pra� Stadyumu'nda saat 19.00'da ba�layacak m�cadeleyi hakem Atilla Karao�lan y�netecek. Ligde oynad��� 14 ma�ta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 ma�lubiyetle 37 puan toplayan Fenerbah�e, Galatasaray'�n averajla �n�nde lider durumda bulunuyor.

Trabzonspor ma�lubiyeti ve Yukatel Adana Demirspor beraberli�inin ard�ndan �st �ste i� sahada VavaCars Fatih Karag�mr�k'� 2-1, EMS Yap� Sivasspor'u da 4-1 ma�lup eden sar�-lacivertliler ligde yeniden ��k��a ge�ti.

Be�ikta�'a kar�� 7 ma�t�r kazanam�yor

VIDEO: MURDER DRONES - Episode 3: The Promening
GLITCH

Fenerbah�e, S�per Lig'de Be�ikta� ile oynad��� son 7 ma�ta galibiyet alamad�. Rakibine son lig ma��nda evinde 4-2 ma�lup olan sar�-lacivertli tak�m, 7 ma�tan 4 beraberlik ve 3 ma�lubiyetle ayr�ld�.

Fenerbah�e bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol g�rd�. T�pra� Stad�'nda �imdiye kadar oynanan 7 lig ma��nda 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sar�-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 �ubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat T�rkiye Kupas� m�cadelesinde alm��t�.

Becao ve Zajc forma giyemeyecek

VIDEO: 6 Must-Have Security Gadgets That Fit in Your Pocket
All Things Secured

Fenerbah�e'de Be�ikta� derbisinde sakatl�klar� bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. �yile�en Djiku'nun ma� kadrosunda olmas� bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayaca��na ise ma� saatinde karar verilecek.

Tak�mla birlikte �al��an Serdar Aziz ve Mert Hakan Yanda�'�n ise ma� eksikleri bulunuyor. Bu futbolcular�n ma� kadrosunda olup olmayacaklar� ise belirsiz.

Crespo ve Samet s�n�rda

VIDEO: Top Notch Gabru (Full Video) Vicky I Proof | Kaptaan | Latest Punjabi Songs 2021 Rehaan Records
Rehaan Records

Fenerbah�e'de Be�ikta� ma�� �ncesinde 2 isim kart s�n�r�nda bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karag�mr�k ve EMS Yap� Sivasspor ma�lar�nda sar� kart g�ren Samet Akayd�n, Be�ikta� deplasman�nda kart g�rmesi durumunda T�MOSAN Konyaspor m�cadelesinde tak�m�n� yaln�z b�rakacak.

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karag�mr�k kar��s�nda sar� kart g�ren Miguel Crespo da yar�nki ma� �ncesinde s�n�rda olan di�er isim.

Kartal'�n de�i�mezleri Tadic ve Szymanski

VIDEO: The transformative power of classical music | Benjamin Zander | TED
TED

Fenerbah�e'de teknik direkt�r �smail Kartal'�n bu sezon b�t�n ma�larda forma verdi�i isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu. Her iki oyuncu da lig ve Avrupa'da oynanan 25 ma�ta s�re ald�.

Dusan Tadic ligde oynanan 14 ma�ta 6 gol at�p 5 asist yaparken, bu sezon b�t�n kulvarlarda 25 ma�ta 10 gol kaydedip 6 kez de tak�m arkada�lar�n� golle bulu�turdu.

Sebastian Szymanski'nin ise forma giydi�i 25 ma�ta 10 gol� ve 9 asisti bulunuyor. Polonyal� futbolcu, ligde boy g�sterdi�i 14 m�cadelede 7 kez gol sevinci ya�arken 4 de asist yapt�.

G�zler Edin Dzeko'da

VIDEO: Finding sobriety on a mountaintop | Scott Strode | TEDxMileHigh
TEDx Talks

Fenerbah�e'nin bu sezon en golc� ismi olan Edin Dzeko, ligde 3 ma� aradan sonra EMS Yap� Sivasspor filelerini havaland�rarak gol say�s�n� 11'e ��kard�. Teknik direkt�r �smail Kartal'�n h�cumda en g�vendi�i isimlerden olan 37 ya��ndaki futbolcu, Be�ikta� kar��s�nda tak�m�n�n h�cumdaki en �nemli kozu olacak. AA

�al�mbay'�n 18 y�l sonra derbi heyecan�

Be�ikta� Teknik Direkt�r� R�za �al�mbay, yar�n oynanacak Fenerbah�e ma��yla birlikte 18 y�l sonra yeniden derbi heyecan� ya�ayacak

08.12.2023 14:00:00 / G�ncelleme: 08.12.2023 14:32:31
�hlas Haber Ajans�

Trendyol S�per Lig'in 15. haftas�nda Be�ikta�, yar�n saat 19.00'da Fenerbah�e'yi konuk edecek. Bu m�sabaka siyah-beyazl�lar�n teknik direkt�r� R�za �al�mbay i�in de ayr� bir �nem ta��yor.

18 y�l sonra derbi heyecan�

VIDEO: Tableau Tutorial : How to Show Current Week data and Previous Week Data
PJ Analytics

60 ya��ndaki teknik adam, yar�nki ma�la birlikte 18 y�l sonra yeniden derbi heyecan� ya�ayacak ve 4. derbisine ��kacak. R�za �al�mbay, son derbi s�nav�n� 2005-2006 sezonunda 'Be�ikta� Teknik Direkt�r�' olarak 18 Eyl�l 2005 tarihinde Fenerbah�e'ye kar�� vermi�ti. �n�n� Stad�'nda oynanan ma�� sar�-lacivertliler 2-1'lik skorla kazand�.

2004-2005 sezonunun 28. haftas�nda ��kr� Sara�o�lu'nda oynanan Fenerbah�e - Be�ikta� m�sabakas�ndan ise �al�mbay idaresindeki siyah-beyazl�lar 4-3 galip ayr�ld�.
R�za �al�mbay ayn� sezonun 23. haftas�nda konuk oldu�u Galatasaray'a 1-0 kaybetti.

Fenerbah�e'ye kar�� karnesi

VIDEO: Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 2. Sezon | 57. Bölüm FULL | PART - 1
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Official

Tecr�beli �al��t�r�c�, Be�ikta�, Kas�mpa�a, Antalyaspor, Mersin �dman Yurdu, Rizespor, Eski�ehirspor, MKE Ankarag�c�, Denizlispor, G�ztepe, Sivasspor, Konyaspor ve Trabzonspor ile S�per Lig'de Fenerbah�e'ye rakip oldu�u 45 ma�ta 9 galibiyet, 25 ma�lubiyet ve 11 beraberlik ald�. �HA

Sources


Article information

Author: John Gonzalez

Last Updated: 1702058641

Views: 1036

Rating: 4.5 / 5 (84 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: John Gonzalez

Birthday: 2020-12-18

Address: USNV Allen, FPO AA 36025

Phone: +3638187581227864

Job: Accountant

Hobby: Chess, Golf, Board Games, Swimming, Raspberry Pi, Painting, Dancing

Introduction: My name is John Gonzalez, I am a valuable, vivid, steadfast, esteemed, persistent, vibrant, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.